anna पद्मभूषण क्रांतिवीर
डॉ.नागनाथअण्णा नायकवडी Padmabhushan Krantiveer Dr. Nagnathanna Nayakawadi

 

1983 :
          नेमगोंडादादा पाटील जनसेवा पुरस्कार (सांगली)
1988 :
          कर्मवीर भाऊराव पाटील समाजसेवा पुरस्कार (रुकडी)
1998 :
         राजर्षी शाहू महाराज पुरस्कार (पुणे)
1999 :
         फुले, आंबेडकर सामाजिक कृतज्ञता पुरस्कार (खटाव)
         कर्मवीर दादासाहेव गायकवाड पुरस्कार (नाशिक)
2000 :
         नेताजी सुभाषचंद्र बोस पुरस्कार (विडणी, फलटण)
         अरिहंत पुरस्कार (निपाणी)
2001 :
          शाहु पुरस्कार (समस्त धनगर समाज)
         क्रांतिसिंह नाना पाटील पुरस्कार (विटा)
2002 :
         हरीश्चंद्र-तारामती गौरव पुरस्कार (विटा)
          डॉ.आंबेडकर रत्न पुरस्कार (बेळगांव)
          भाई माधवराव बागल पुरस्कार (कोल्हापूर)
         कॉ.व्ही.एन. पाटील स्मृती जीवनगौरव पुरस्कार
         रिपब्लीकन मित्र पुरस्कार (कोल्हापूर)
         लोकशाहीर फरांदे पुरस्कार (सातारा)
         कै.लक्ष्मीबाई मगर भूमिपुत्र पुरस्कार (लातूर)
2003 :
         भगवान नेमीनाथ पुरस्कार (कोल्हापूर)
         महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार (बेळगाव)
         समाजभूषण पुरस्कार (कागल)
2004 :
         चिक्रोत्राभूषण पुरस्कार (पुणे)
2005 :
          फुले, शाहु, आंबेडकर जीवनगौरव पुरस्कार (पिंपरी -चिंचवड)
2006 :
         आद्य क्रांतिवीर उमाजीराव नाईक पुरस्कार(राज्य शासन)
         एस.आर. पाटील सहकार प्रेरणा पुरस्कार (कोल्हापुर)
         शाहु महाराज पुरस्कार (कोल्हापूर)
         जैन फाऊंडेशनचा प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार (सांगली)
2007 :
         दादासाहेव फाळके स्मृती सामाजिक कृत्रज्ञता पुरस्कार
         महाराष्ट्र सहकारी मुद्रणालयाचा आर्यभूषण पुरस्कार
         महाराष्ट्र पत्रकार संघाचा महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार
2008 :
         शिवाजी विदयापीठ कोल्हापुरची डि. लीट
2009 :
         पद्मभुषण पुरस्कार (भारत सरकार)
2010 :
         महाराष्ट्र फाउंडेशनचा जीवनगौरव पुरस्कार
2012 :
         रयत माऊली पुरस्कार